Superstar застава зад тези, които безстрашно застават зад каузата си.
Тези, които знаят, че промяната не се случва от само себе си, но ако си в един отбор с правилните хора, можете да промените света.

От самото начало емблематичната черупка в предната част на обувката символизира това да действаш в името на промяната.

Superstar е легенда в стрийт културата – един модел, който гради своето име заедно с поколения от хора, които променят света всеки ден, навсякъде.